كات

سه ر دا نه كا ن

25‏/07‏/2011

islam-kalak: هه نده ك زا نييا ري ده ربا ره ي قوراني بيروز

islam-kalak: هه نده ك زا نييا ري ده ربا ره ي قوراني بيروز: "قورئاني بيروز جه ند ئايه تيكه كه بو بيغه مبه ر (د.خ)خواي ليبيت هاتو ته خوا ره وه له ريكه ي جبريل ه وه ,كه له كتيب نو سراوه ته وه و به ته وا ..."

به خير بين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق